ZoningBOX 4 ► aktor sterujący klimatyzacją z podziałem na strefy, 4 strefy (maks. 2 kratki na strefę)

Aktor sterujący klimatyzacją z podziałem na strefy ZoningBox4. Uniwersalny siłownik KNX przeznaczony do zarządzania klimatem w pomieszczeniach (lub strefach), w których wejścia przepływu powietrza są napędzane silnikiem kratki.

  • Cena brutto: 1 298,90 zł 1 056,02 zł
  • szt.

Aktor sterujący klimatyzacją z podziałem na strefy ZoningBox4. Uniwersalny siłownik KNX przeznaczony do zarządzania klimatem w pomieszczeniach (lub strefach), w których wejścia przepływu powietrza są napędzane silnikiem kratki.

Kontroluje napędzane silnikiem kratki 12/24VDC w maks. 4 strefach (maks. 2 kratki na strefę). Zarządzanie temperaturą w maks. 12 strefach z dodatkowym modułem ZoningBOX 4 / 6 do aktywacji dodatkowych stref. 
 
Polecenia sterujące adresowane do urządzenia HVAC będą wysyłane do magistrali KNX jako obiekty komunikacyjne, dzięki czemu mogą być zarządzane przez określone interfejsy, w zależności od typu urządzenia HVAC.
 
Zarządzanie ustawieniami systemu klimatyzacji (maks.2 jednostki): 
  •  wł./wył., wartość zadana, tryb, prędkość wentylatora, w zależności od załączonych stref.
  •  Ręczne sterowanie wyjściami i wskaźnikami LED ruchu kratki.
 
Funkcje:
  • 4 kanały wyjściowe do podłączenia zmotoryzowanych kratek (przy napięciu 12V lub 24 V) do sześciu lub czterech stref.
  • Ręczne sterowanie różnymi kratkami za pomocą przycisków na obudowie.
  • Sygnalizacja LED stanu kanałów wyjściowych i powiadamiania o błędach.
  • Moduł strefowy, odpowiedzialny za zarządzanie logiką między zewnętrznymi termostatami, urządzeniem HVAC i modułem sterowania kratką.