System Concept4000

System Concept4000

System Concept 4000 jest zintegrowanym natywnie, w pełni skalowalnym systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Może być stosowany zarówno w niedużych, pojedynczych budynkach, jak i w kompleksach dużych, rozproszonych obiektów. Urządzenia systemu Concept spełniają wymogi stawiane przez Polskie i europejskie normy:

  • w stopniu 3 dla systemów sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z normą PN-EN 50131-1
  • w klasie B dla systemów kontroli dostępu zgodnie z normą PN-EN 50133-1

System jest fabrycznie przygotowany do integracji z systemami dozoru wizyjnego innych producentów. Pracuje z oprogramowaniem zarządzającym Insight stanowiącym system zarządzania bezpieczeństwem (ang. SMS – Security Management System)

 

System Concept 4000 został przez firmę Inner Range zastąpiony systemem Integriti. Części zamienne są wciąż dostępne, ale docelowo zalecana jest migracja istniejących systemów do systemu Integriti.

Migracja jest bardzo prosta. Wszystkie moduły Concept są w pełni kompatybilne z nową centralą ISC (Integriti Security Controller). W systemie wystarczy wymienić centralę i zainstalować nowe oprogramowanie.

Więcej informacji o migracji dostępne jest tutaj.

 

System Concept 4000

System Concept 4000

JestJest
System Concept 4000 jest zintegrowanym natywnie, w pełni skalowalnym systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu...