System Integriti

System Integriti

System Integriti jest zintegrowanym, w pełni skalowalnym systemem zarządzania bezpieczeństwem (ang. SMS – Security Management System). Może być stosowany zarówno w niedużych, pojedynczych budynkach, jak i w kompleksach dużych, rozproszonych obiektów. Urządzenia systemu Integriti spełniają wymogi stawiane przez Polskie i europejskie normy:

  • w stopniu 3 dla systemów sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z normą PN-EN 50131-1
  • w stopniu 4 dla systemów kontroli dostępu zgodnie z normą PN-EN 60839-11-1

 

System jest kompatybilny z modułami instalowanego wcześniej systemu Concept 4000 firmy Inner Range.

 

Integriti jest fabrycznie przygotowany do integracji z systemami innych producentów, takimi jak:

  • systemy dozoru wizyjnego wszystkich liczących się marek
  • depozytory kluczy
  • systemy sterowania windami (OPTS, KONE, Schindler, Thyssen Krupp)
  • automatyka budynkowa (KNX, BACnet, ASCII)
  • systemy wyposażone w wymianę danych XML (eXtensible Mark-up Language)

 

Więcej informacji do pobrania:

Deklaracja zgodności z EN 50131-1

Deklaracja zgodności z EN 60839-11-1

Broszura informacyjna

Katalog urządzeń

 

 

Integriti został nagrodzony przez czytelników pisma Systemy Alarmowe Integriti Produktem Roku 2016

System Integriti

System Integriti

JestJest
System Integriti jest zintegrowanym, w pełni skalowalnym systemem zarządzania bezpieczeństwem (ang. SMS – Security Management Syst...