Vari KNX 3L-T ► zewnętrzny czujnik pogodowy KNX

Czujnik Vari KNX 3L jest przeznaczony do pomiaru jasności i przekazywania zmierzonych wartości do systemu automatyki  budynkowej KNX. Wybrane modele mierzą dodatkowo temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza oraz odbierają sygnał GPS dla czasu i pozycji.
Czujniki Vari KNX 3L są przeznaczone do pomiaru jasności i przekazywania zmierzonych wartości do systemu automatyki  budynkowej KNX. 
 
Wybrane modele mierzą dodatkowo temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza oraz odbierają sygnał GPS dla czasu i pozycji.
 
Wszystkie wartości mogą być użyte do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości granicznych. Stany można łączyć za pomocą bramek logicznych AND i OR. 
 
Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych. Kompaktowa obudowa mieści czujniki, obwody analizujące i elektronikę.

 

Funkcje Vari KNX 3L:

 • Pomiar jasności: Aktualne natężenie światła jest mierzone przez trzy czujniki. Spośród trzech wartości pomiarowych można opcjonalnie wyprowadzić wartość maksymalną lub obliczoną wartość mieszaną
 • Wyjścia przełączające dla wszystkich wartości mierzonych i obliczanych. Wartości progowe można ustawić według parametru lub za pomocą obiektów komunikacyjnych
 • 8 bramek logicznych AND i 8 OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączania oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) można wykorzystać jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitowe
 • 8 wielofunkcyjnych modułów (komputerów) do zmiany danych wejściowych poprzez obliczenia, zapytanie o warunek lub konwersję typu punktu danych
 • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS.

Dodatkowe funkcje modeli z czujnikiem temperatury (70383 Vari KNX 3L-T, 70384 Vari KNX 3L-TH, 70389 Vari KNX 3L-TH-D, 70390 Vari KNX 3L-TH-D GPS):

 • Pomiar temperatury z obliczaniem wartości mieszanych. Udział wartości pomiaru wewnętrznego i wartości zewnętrznej można ustawić w procentach
 • Regulator PI do ogrzewania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowy) w zależności od temperatury. Regulacja według oddzielnych nastaw lub podstawowej temperatury zadanej
 • Letnia kompensacja systemów chłodzenia. Krzywa charakterystyczna dopasowuje temperaturę docelową w pomieszczeniu do temperatury zewnętrznej oraz ustala minimalną i maksymalną wartość temperatury docelowej

Dodatkowe funkcje modeli z czujnikiem wilgotności (70384 Vari KNX 3L-TH, 70389 Vari KNX 3L-TH-D, 70390 Vari KNX 3L-TH-D GPS):

 • Pomiar wilgotności (względny, bezwzględny), z obliczaniem wartości mieszanej. Udział wartości pomiaru wewnętrznego i wartości zewnętrznej można ustawić w procentach. Dodatkowo wyjście magistrali będzie wskazywać, czy wartości znajdują się w polu komfortu (DIN 1946). Punkt rosy zostanie obliczony
 • Regulator PI dla wilgotności w zależności od wilgotności: Wentyluj/Powietrze (jednostopniowy) lub Wentyluj (jedno- lub dwustopniowy)
 • 4 komparatory zmiennych sterujących do wyprowadzania wartości minimalnych, maksymalnych lub średnich. Po 5 wejść dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne

Dodatkowe funkcje modeli z czujnikiem ciśnienia powietrza (70390 Vari KNX 3L-TH-D GPS):

 • Pomiar ciśnienia powietrza: wyjście wartości jako ciśnienie normalne i opcjonalnie jako ciśnienie barometryczne

Dodatkowe funkcje modelu z odbiornikiem GPS 70390 Vari KNX 3L-TH-D GPS:

 • Odbiornik GPS, wyprowadzający aktualny czas i współrzędne lokalizacji. Sensor Vari KNX 3L-TH-D GPS oblicza również pozycję słońca (azymut i wysokość)

Dostępne wersje:

 • 70383 Vari KNX 3L-T czujnik jasności i temperatury z kompensacją letnią i regulatorem temperatury
 • 70384 Vari KNX 3L-TH czujnik jasności, temperatury i wilgotności z kompensacją letnią, regulator ogrzewania/wentylacji, obliczanie punktu rosy
 • 70390 Vari KNX 3L-TH-D GPS czujnik jasności, temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza z odbiornikiem GPS, kompensacja letnia, regulator ogrzewania/wentylacji, obliczanie punktu rosy
 • 70389 Vari KNX 3L-TH-D czujnik jasności, temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza z kompensacją letnią, regulator ogrzewania/wentylacji, obliczanie punktu rosy - wycofany ze sprzedaży
 • 70382 Vari KNX 3L czujnik jasności - wycofany ze sprzedaży