Suntracer KNX-GPS light ► stacja pogodowa KNX z odbiornikiem GPS

Stacja pogodowa Suntracer KNX - GPS light do pomiaru prędkości wiatru, temperatury oraz natężenia oświetlenia, wykrywania opadów atmosferycznych a także odbierania sygnału GPS z informacjami o czasie i pozycji geograficznej.

 • Cena brutto: 5 473,25 zł 4 449,80 zł
 • szt.

Stacja pogodowa Suntracer KNX-GPS light wykorzystywana jest do pomiaru prędkości wiatru, temperatury oraz natężenia oświetlenia, wykrywania opadów atmosferycznych a także odbierania sygnału GPS z informacjami o czasie i pozycji geograficznej. Stacja pogodowa przekazuje informację o zmierzonych lub wykrytych czynnikach atmosferycznych przez magistralę KNX / EIB do urządzeń obsługujących inteligentny budynek, inteligentny dom lub inteligentne mieszkanie (do sterowników rolet, markiz, żaluzji, siłowników okien itp.). Ponadto, aktualna pozycja słońca jest obliczana na podstawie współrzędnych ustalonych przy pomocy sygnału GPS i aktualnego czasu. Wszystkie dane mogą być używane do sterownia wyjść przełączających, które są przełączane w zależności od ustawianych wartości progowych. Stany mogą być powiązane ze sobą za pomocą logiki (za pomocą bramek logicznych)  AND / OR (I/LUB).

Cały system czujników, elektronika, odbiornik GPS oraz listwy przyłączeniowe mieszczą się w jednej zwartej obudowie stacji Suntracer KNX - GPS light.

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.

UWAGA
Obliczenie pozycji słońca jest zoptymalizowane dla UTC -1...+3. Dlatego urządzenie może być stosowane tylko w Europie. W przypadku innych stref czasowych należy użyć stacji pogodowej Suntracer KNX-GPS.

Funkcje:       

 • Natężenie oświetlenia i pozycja słońca:bieżące natężenie światła jest mierzone za pomocą czujnika. W tym samym czasie stacja pogodowa Suntracer KNX - GPS  określa aktualne położenie słońca (azymut – kierunek słońca mierzony w stopniach zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara od północy i elewację - wysokość nad powierzchnią horyzontu podawaną w stopniach) na podstawie współrzędnych ustalonych przy pomocy sygnału GPS i aktualnego czasu.
 • Pomiar prędkości wiatru:elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest bezgłośny i niezawodny w każdych warunkach atmosferycznych, także podczas ujemnych temperatur oraz opadów gradu i śniegu.
 • Opady atmosferyczne:Ogrzewana powierzchnia czujnika sprawia, że tylko krople deszczu oraz płatki śniegu są rozpoznawane jako opad atmosferyczny. Mgła i rosa nie są traktowane jako opad. Po ustaniu opadów powierzchnia pod wpływem ogrzewania jest osuszana i czujnik w krótkim czasie sygnalizuje brak opadów.
 • Pomiar temperatury.
 • Zegar sterujący: wbudowany odbiornik GPS odbiera informacje o dacie i czasie. Zegar tygodniowy obsługuje cztery różne przedziały czasowe każdego dnia. W zegarze rocznym można zdefiniować trzy dodatkowe przedziały czasowe, gdzie zegar sterujący wykonuje do dwóch aktywacji i dezaktywacji każdego dnia. Wyjścia przełączane mogą być użyte jako obiekty grupowe. Czasy przełączające są ustawiane we właściwościach.
 • Wirtualne styki przełączające:wszystkie dane mogą być używane do sterownia wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
 • Bramki logiczne 8 x AND, 8 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.

Dostępne modele:

 • 3090 Suntracer KNX-GPS light 230 V AC z kontrolą zacienienia dla 5 frontów/fasad
 • 3094 Suntracer KNX-GPS light 20...32 V DC z kontrolą zacienienia dla 5 frontów/fasad