SEWI KNX TH L-Pr ► wewnętrzny czujnik temperatury, wilgotności, natężenie oświetlenia i obecności, KNX do montażu ściennego, sufitowego

Czujnik SEWI KNX TH L-Pr rejestruje natężenie oświetlenia oraz ruch w pomieszczeniu jak również mierzy temperaturę i wilgotność oraz punkt rosy.

 • Cena brutto: 1 677,50 zł 1 363,82 zł
 • szt.

Czujnik SEWI KNX TH L-Pr rejestruje natężenie oświetlenia oraz ruch w pomieszczeniu jak również mierzy temperaturę i wilgotność oraz punkt rosy. Czujnik SEWI KNX TH L-Pr można montować na ścianie lub na suficie.

Czujnik odbiera wartość temperatury zewnętrznej i wilgotności przez magistralę i przetwarza ją z własnymi danymi (wartość mieszana, np. średnia temperatura w pokoju). 
 
Wartość pomiaru może być używana do sterowania wyjściami przełączającymi. Statusy mogą być powiązane za pomocą bramek logicznych AND lub OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe potrzebne za pomocą obliczeń, warunków czy zmiany rodzaju punktów danych. Ponadto zintegrowany komparator może porównać zmienne wyjściowe, które zostały odebrane przez obiekty komunikacyjne.
 
Zintegrowany  regulator PI do sterowania wentylacją (zależny od wilgotności) i ogrzewaniem (zależny od temperatury). Alarm spadku komfortu jest wysyłany z magistrali zgodnie z normą DIN 1946.
 
Funkcje:
 • Pomiar jasności z regulacją jasności
 • Detekcja ruchu
 • Pomiar temperatury i wilgotności powietrza (względna, bezwzględna), z których każda oblicza wartość mieszaną. Udział wewnętrznej wartości pomiaru i wartości zewnętrznej może być ustawiona jako wartość procentowa
 • Komunikaty magistralowe, informują czy wartości temperatury i wilgotności powietrza znajdują się w zakresie komfortu (DIN 1946). Obliczanie punktu rosy
 • Wyjścia przełączające dla wszystkich zmierzonych i obliczonych wartości. Wartości progowe można regulować za pomocą parametru lub obiektów komunikacyjnych.
 • Regulator PI do ogrzewania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowego) zależny od temperatury. Regulacja na podstawie odrębnych wartości zadanych (setpoints) lub podstawowych wartości zadanej temperatury
 • Regulator PI wilgotności zależny od wilgotności: wentylacja / powietrze (jednostopniowe) lub wietrzenie (jedno lub dwustopniowy)
 • Bramki logiczne 8x AND i 8x OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączające oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) mogą być stosowane jako wejścia do bramek logicznych. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bit
 • 8 modułów wielofunkcyjnych (komputery) do zmiany danych wejściowych przez obliczenia, przez odpytywanie warunku lub poprzez konwersję danych typu point
 • 4 zmienne manipulowane komparatory do wyjść wartości minimalnych, maksymalnych czy średnich.  Każdy komparator po 5 wejść dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne
 • Kompensacja letnia dla systemów chłodzenia. Charakterystyczna krzywa dopasowuje temperaturę docelową w pomieszczeniu do temperatury na zewnątrz  i ustawia wartości minimalne i maksymalne temperatury docelowej