SEWI KNX AQS/TH-D L-Pr ► wewnętrzny czujnik temperatury, wilgotności, CO2, ciśnienia, natężenia oświetlenia i obecności, KNX do montażu ściennego/sufitowego

Czujnik SEWI KNX AQS/TH-D L-Pr rejestruje natężenie oświetlenia oraz ruch w pomieszczeniu.

 • Cena brutto: 2 344,15 zł 1 905,81 zł
 • szt.
Czujnik SEWI KNX AQS/TH-D L-Pr rejestruje natężenie oświetlenia oraz ruch w pomieszczeniu. Czujnik służy do pomiaru temperatury, wilgotności, stężenia dwutlenku węgla (CO2) oraz ciśnienia atmosferycznego oraz oblicza punkt rosy. Czujnik SEWI KNX AQS/TH-D L-Pr można montować na ścianie lub na suficie.
 
Czujnik odbiera zmierzone wartości  zewnętrzne temperatury, wilgotności i stężenia CO2 przez magistralę i przetwarza ją z własnymi danymi (wartość mieszana, np. średnia temperatura w pokoju). Wartość pomiaru może być używana do sterowania wyjściami przełączającymi.
 
Statusy mogą być powiązane za pomocą bramek logicznych AND lub OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe potrzebne za pomocą obliczeń, warunków czy zmiany rodzaju punktów danych. Ponadto zintegrowany komparator może porównać zmienne wyjściowe, które zostały odebrane przez obiekty komunikacyjne.
 
Zintegrowany regulator PI reguluje wentylacją w zależności od wilgotności i stężenia dwutlenku węgla (CO2) oraz regulator PI ogrzewania i chłodzenia (zależny od temperatury). Alarm spadku komfortu jest wysyłany z magistrali zgodnie z normą DIN 1946.
 
Funkcje:
 • Pomiar jasności z regulacją jasności
 • Detekcja ruchu
 • Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu, temperatury i wilgotności powietrza (względna, bezwzględna), z których każda oblicza wartość mieszaną. Udział wewnętrznej wartości pomiaru i wartości zewnętrznej może być ustawiona jako wartość procentowa
 • Komunikaty magistralowe, informują czy wartości temperatury i wilgotności powietrza znajdują się w zakresie komfortu (DIN 1946). Obliczanie punktu rosy
 • Pomiar ciśnienia atmosferycznego. Wyjście wartości jako normalne ciśnienie lub ewentualnie jako ciśnienia barometrycznego
 • Wyjścia przełączające dla wszystkich zmierzonych i obliczonych wartości. Wartości progowe można regulować za pomocą parametru lub obiektów komunikacyjnych.
 • Regulator PI do ogrzewania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowego) zależny od temperatury. Regulacja na podstawie odrębnych wartości zadanych (setpoints) lub podstawowych wartości zadanej temperatury
 • Regulator PI wilgotności zależny od wilgotności: wentylacja / powietrze (jednostopniowe) lub wietrzenie (jedno lub dwustopniowy)
 • Bramki logiczne 8x AND i 8x OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączające oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) mogą być stosowane jako wejścia do bramek logicznych. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bit
 • 8 modułów wielofunkcyjnych (komputery) do zmiany danych wejściowych przez
  obliczenia, przez odpytywanie warunku lub poprzez konwersję danych typu point
 • 4 zmienne manipulowane komparatory do wyjść wartości minimalnych, maksymalnych czy średnich.  Każdy komparator po 5 wejść dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne
 • Kompensacja letnia dla systemów chłodzenia. Charakterystyczna krzywa dopasowuje temperaturę docelową w pomieszczeniu do temperatury na zewnątrz  i ustawia wartości minimalne i maksymalne temperatury docelowej