SALVA KNX TH ► czujnik KNX dymu / ciepła, temperatury, wilgotności, punkt rosy

Czujnik SALVA KNX TH jest czujnikiem KNX przeznaczonym do wykrywania dymu w pomieszczeniach, jak również do pomiaru temperatury, wilgotności i wykrywania punktu rosy w instalacjach automatyki budynkowej opartej na magistrali KNX. 

 • Cena brutto: 1 806,65 zł 1 468,82 zł
 • szt.

Czujnik SALVA KNX TH jest czujnikiem KNX przeznaczonym do wykrywania dymu w pomieszczeniach, jak również do pomiaru temperatury, wilgotności i wykrywania punktu rosy w instalacjach automatyki budynkowej opartej na magistrali KNX. 

Cały system czujników, elektronika oraz listwy przyłączeniowe mieszczą się w jednej zwartej obudowie czujnika. 
 
Czujka dymu wyposażona w automatyczny system czujników dla oceny wczesnych i dokładnych alarmów pożarowych. Alarmy są wysyłane jako lokalny sygnał akustyczny i telegram magistrali. Salva KNX - podstawowy sygnalizator dymu, Salva KNX-TH sygnalizuje alarm dymu i / lub grzanie.
 
Bramki logiczne AND i OR pozwalają na połączenie między danymi a statusami. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, sprawdzania stanu lub konwertowania typu punktów danych.
 
Czujnik Salva KNX TH jest wyposażony również w czujniki temperatury i wilgotności. Czujnik odbiera zmierzone wartości przez magistralę i przetwarza ją z własnymi danymi (wartość mieszana, np. średnia temperatura w pokoju).Wartość pomiaru może być używana do sterowania wyjściami przełączającymi.
 
Czujnik SALVA KNX TH wyposażony jest w regulatory PI do ogrzewania / chłodzenia (zależny od temperatury) i wentylacji (zależny od wilgotności powietrza).
 
Funkcje:
 • Czujniki dymu z detekcją optyczną opartą na zasadzie rozproszonego światła, certyfikowane zgodnie z EN 14604: 2005 / AC: 2008 i 1172-CPR-150013. Lokalny akustyczny sygnał alarmowy (dźwięk ostrzegawczy co najmniej 85 dB) i transfer do magistrali KNX. Lokalne potwierdzenie alarmu.
 • Sygnalizacja alarmu dymu zanieczyszczenie komory dymem i wyświetlanie zanieczyszczenia zgodne z Dyrektywą UL zasilanie z baterii (9 V).
 • Niski poziom baterii jest sygnalizowany optycznie i akustycznie przez 30 dni i informacja ta jest przekazywana do magistrali
 • Wysokie bezpieczeństwo operacyjne dzięki rozbudowanemu automatycznemu samotestowaniu całej elektroniki i oddzielnemu pomiarowi energii
 • Błędy sygnalizowane lokalnie i za pośrednictwem magistrali
 • Wysoka odporność na fałszywe alarmy dzięki dużej komorze pomiarowej i uwzględnieniu fluktuacji temperatury (pomimo braku alarmu temperatury dymu )
 • Bramki logiczne 8x AND i 8x OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączające oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) mogą być stosowane jako wejścia do bramek logicznych. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bit
 • 8 modułów wielofunkcyjnych (komputery) do zmiany danych wejściowych przez obliczenia, przez odpytywanie warunku lub poprzez konwersję danych typu point
 • 4 zmienne manipulowane komparatory do wyjść wartości minimalnych, maksymalnych czy średnich.  Każdy komparator po 5 wejść dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne
Dodatkowe funkcje Salva KNX TH:
 • Sygnalizacja alarmów cieplnych
 • Czujnik temperatury i czujnik wilgotności powietrza z obliczaniem wartości mieszanych, obliczanie punktu rosy, zapytanie o pole komfortu (DIN 1946)
 • Wartości progowe dla mierzonych i obliczonych wartości, ustawiane za pomocą parametrów lub obiektów komunikacyjnych
 • Regulator PI do grzania / chłodzenia (w zależności od temperatury)
 • Regulator PI do wentylacji (w zależności od wilgotności powietrza)