KNX W SL ► zewnętrzny czujnik pogodowy wiatru

Czujnik wiatru KNX W sl w nowej obudowie.

  • Cena brutto: 2 318,30 zł 1 884,80 zł
  • szt.

Czujnik KNX W sl w nowej obudowie. Czujnik jest przeznaczony do pomiaru prędkości wiatru.

Wartość wiatru może być wykorzystana do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości granicznych. Stany można łączyć za pomocą bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych.

Kompaktowa obudowa KNX W sl mieści czujniki, obwody analizujące i elektronikę sprzęgającą magistralę.

Funkcje:

  • Pomiar wiatru: Siła wiatru jest mierzona elektronicznie, a tym samym bezgłośnie i niezawodnie, nawet podczas gradu, śniegu i ujemnych temperatur. Rejestrowane są nawet turbulentne powietrze i wznoszące się wiatry w pobliżu urządzenia
  • Wyjścia przełączające dla wszystkich wartości mierzonych i obliczanych. Wartości progowe można ustawić według parametru lub za pomocą obiektów komunikacyjnych
  • 8 bramek logicznych AND i 8 OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączania oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) można wykorzystać jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bit lub 2 x 8-bit
  • 8 wielofunkcyjnych modułów (komputerów) do zmiany danych wejściowych poprzez obliczenia, zapytanie o warunek lub konwersję typu punktu danych Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS.