KNX TH65-AP ► zewnętrzny / wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności

Czujnik temperatury KNX TH65-AP do pomiaru temperatury oraz wilgotności zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Czujnik może odbierać wartości pomiarów z  nnych czujników przez magistralę i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartość mieszana). Czujnik posiada siedem wirtualnych styków przełączających z regulacją wartości progowych, oraz dodatkowe bramki logiczne AND i OR. Posiada także wbudowany regulator PI temperatury (ogrzewanie / chłodzenie) i wentylacji (nawilżanie / osuszanie).

  • Cena brutto: 1 677,50 zł 1 363,82 zł
  • szt.

Czujnik temperatury i wilgotności KNX TH65-AP służy do pomiaru temperatury, wilgotności i określania punktu rosy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz inteligentnego budynku.

Czujnik temperatury KNX TH65-AP wykorzystywany jest do pomiaru temperatury oraz wilgotności zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. budynku Czujnik może odbierać wartości pomiarów z innych czujników przez magistralę i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartość mieszana). Czujnik posiada siedem wirtualnych styków przełączających z regulacją wartości progowych, oraz dodatkowe bramki logiczne AND i OR. Posiada także wbudowany regulator PI temperatury (ogrzewanie / chłodzenie) i wentylacji (nawilżanie / osuszanie).

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.

Funkcje:

  • Pomiar temperatury
  • Pomiar wilgotności
  • Wartość mieszana: może być wyrażona jako średnia arytmetyczna lub średnia ważona wartości własnych i wartości zewnętrznych (proporcje mogą być ustawiane procentowo).
  • Regulator PI temperatury: dwustopniowa regulacja ogrzewania i chłodzenia.
  • Regulator PI wentylacji: jedno lub dwustopniowa regulacja nawilżania i osuszania.
  • Wirtualne styki przełączające: wszystkie dane mogą być używane do sterownia 7 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.