KNX TH-UP gl ► wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności, KNX, szklany, format 55

Czujnik KNX TH-UP gl mierzy temperaturę i wilgotność oraz oblicza punkt rosy.

  • Cena brutto: 1 306,05 zł 1 061,83 zł
  • szt.

Czujnik KNX TH-UP gl mierzy temperaturę i wilgotność oraz oblicza punkt rosy. Czujnik może odbierać zewnętrzne zmierzone wartości z magistrali i przetwarzać je z własnymi danymi do wartości ogólnych (wartości mieszane, np. średnia pomieszczenia). 

KNX TH-UP gl zapewnia wyjścia przełączające z regulowanymi wartościami progowymi. Wyjścia przełączające i obiekty komunikacyjne mogą być połączone bramkami logicznymi AND i OR. Dodatkowo zintegrowany komparator zmiennych wykonawczych może porównywać i generować wartości otrzymywane przez obiekty komunikacyjne. 

Zintegrowane sterowniki PI umożliwiają sterowanie wentylacją (w zależności od wilgotności powietrza) i systemem ogrzewania / chłodzenia (w zależności od temperatury). KNX TH-UP gl może wysyłać ostrzeżenie do magistrali, gdy zmieni się obszar optymalnego komfortu (zgodnie z DIN 1946). 

Produkt dostarczany bez ramki. Pasuje do ramek w standardzie 55x55 mm.

Funkcje:

  • Pomiar temperatury i wilgotności powietrza (bezwzględny i względny), obliczanie punktu rosy
  • Mieszane wartości z własnych wartości mierzonych i wartości zewnętrznych (proporcje można ustawić w procentach)
  • Regulator PI do ogrzewania (jedno lub dwustopniowy) i chłodzenia (jedno lub dwustopniowy) w zależności od temperatury. Kontroluj według oddzielnych wartości docelowych lub podstawowej temperatury docelowej
  • Regulator PI do wentylacji w zależności od wilgotności: osuszanie / nawilżanie (jeden stopień) lub osuszanie (jeden lub dwa stopnie)
  • Wartości progowe można regulować według parametru lub obiektów komunikacyjnych: 3 × temperatura, 2 × wilgotność
  • 4 AND i 4 OR logiczne bramki, każde z 4 wejściami. Każde zdarzenie przełączające, jak również 8 wejść logicznych w postaci obiektów komunikacyjnych, może być wykorzystane jako dane wejściowe dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki może opcjonalnie być skonfigurowane jako 1 bit lub 2 x 8 bitów
  • 2 uruchamiające komparatory zmiennych dla wyjścia wartości minimalnych, maksymalnych lub średnich. Każde z 5 wejściami (dla wartości otrzymanych przez obiekty komunikacyjne)
  • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS 5