KNX T6-UN-B4 ► moduł przetwarzania temperatury z czujników T-UN

Sterownik temperatury KNX T6-UN-B4 przeznaczony jest do przetwarzania temperatury z czujników.

 • Cena brutto: 1 480,60 zł 1 203,74 zł
 • szt.

Sterownik temperatury KNX T6-UN-B4 przeznaczony jest do przetwarzania temperatury z czujników. Do modułu można podłączyć maksymalnie 6 czujników temperatury T-100 lub T-130 (nie mylić z czujnikami temperatury KNX T-UN-100, KNX T-UN-130). Moduł posiada 4 wejścia analogowe do podłączenia np. przycisków.

Zmierzone wartości temperatury z wszystkich czujników są przetwarzane z własnymi danymi (wartość mieszana). Czujnik posiada sześć wyjść przełączające z regulacją wartości progowych, oraz dodatkowe bramki logiczne AND i OR. Czujnik posiada wbudowany regulator PI do ogrzewania i chłodzenia.
 
Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.
 
Funkcje:
 • 6 wejść dla czujników temperatury T-100 / T-130
 • 4 analogowe / binarne wejścia np. do przełączników lub czujników temperatury T-NTC
 • wartość mieszana wszystkich podłączonych czujników temperatury, średnia ważona wartości własnych i wartości zewnętrznych (proporcje mogą być ustawiane procentowo)
 • wirtualne styki przełączające: wszystkie dane mogą być używane do sterownia 6 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
 • 6 regulatorów PI: dwustopniowa regulacja ogrzewania i chłodzenia.
 • bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.

Czujniki do KNX T6-UN-B4 (opcja):

 • 30516 T-NTC, dla wejść analogowych/cyfrowych
 • 30517 T-100, dla wejść czujników temperatury
 • 30518 T-130, dla wejść czujników temperatury