KNX T-UN ► wewnętrzny czujnik temperatury

Wewnętrzny / zewnętrzny czujnik temperatury – KNX T-UN przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

  • Cena brutto: 1 175,65 zł 955,81 zł
  • szt.

Wewnętrzny / zewnętrzny czujnik temperatury – KNX T-UN przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

Czujnik temperatury KNX T-UN wykorzystywany jest do pomiaru temperatury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Czujnik może odbierać wartość pomiaru z zewnątrz przez magistralę i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartość mieszana). Czujnik posiada cztery wirtualne styki przełączające z regulacją wartości progowych, oraz dodatkowe bramki logiczne AND i OR. Czujnik posiada wbudowany regulator PI do ogrzewania i chłodzenia. Dostępne są dwie wersje czujnika: 100 i 130. Pozwalające na pomiar temperatury odpowiednio do 100 i 130 stopni Celsjusza.

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.
 
Możliwości funkcjonalne: 
  • Pomiar temperatury.
  • Wartość mieszana: może być wyrażona jako średnia arytmetyczna lub średnia ważona wartości własnych i wartości zewnętrznych (proporcje mogą być ustawiane procentowo).
  • Regulator PI: dwustopniowa regulacja ogrzewania i chłodzenia.
  • Wirtualne styki przełączające: wszystkie dane mogą być używane do sterownia 4 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne 4 x AND, 4 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.

Dostęne modele:

  • 70220 KNX T-UN 130, czujnik do 130°C, IP 67
  • 70221 KNX T-UN 100, czujnik do 100°C, IP 43