KNX T-Objekt-UP ► wewnętrzny podtynkowy czujnik temperatury

Wewnętrzny podtynkowy czujnik temperatury – KNX T - Objekt - UP przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

  • Cena brutto: 714,40 zł 580,81 zł
  • szt.

Wewnętrzny podtynkowy czujnik temperatury – KNX T - Objekt - UP przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

Wewnętrzny podtynkowy czujnik temperatury KNX T-Objekt-UP wykorzystywany jest do pomiaru bieżącej temperatury. Czujnik może odbierać wartość pomiaru zewnętrznego przez magistralę i przetwarzać pobrane wartości z własnymi danymi (wartość mieszana). Czujnik KNX T-Objekt-UP posiada cztery wirtualne styki przełączające z regulacją wartości progowych, oraz dodatkowe bramki logiczne AND i OR. Czujnik posiada wbudowany regulator PI do ogrzewania i chłodzenia.

Czujnik jest przeznaczony do montażu w puszce elektrycznej o średnicy 60 mm.

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.

Funkcje:

  • Pomiar temperatury.
  • Wartość mieszana:może być wyrażona jako średnia arytmetyczna lub średnia ważona wartości własnych i wartości zewnętrznych (proporcje mogą być ustawiane procentowo).
  • Regulator PI:dwustopniowa regulacja ogrzewania i chłodzenia.
  • Wirtualne styki przełączające:wszystkie dane mogą być używane do sterownia 4 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne4 x AND, 4 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.