KNX PY ► zewnętrzny czujnik irradiancji (energii słonecznej) - pyranometr

Zewnętrzny czujnik irradiancji (strumienia przychodzącej energii słonecznej odbieranej jako ciepło, mierzonej w watach na metr kwadratowy) - pyranometr – KNX PY przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

  • Cena brutto: 2 463,45 zł 2 002,80 zł
  • szt.

Zewnętrzny czujnik irradiancji (strumienia przychodzącej energii słonecznej odbieranej jako ciepło, mierzonej w watach na metr kwadratowy) - pyranometr – KNX PY przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

Zewnętrzny czujnik KNX PY wykorzystywany jest do pomiaru irradiancji odbieranej jako ciepło. Przetworzone wartości są przekazywane poprzez magistralę KNX / EIB do urządzeń obsługujących inteligentny budynek, inteligentne mieszkanie czy inteligentny dom. Zmierzone natężenie promieniowania (wat na metr kwadratowy) pozwala uzyskać informację o energii dostarczonej do obszaru w określonym czasie. Wartości mogą być odczytane przez czujnik KNX PY. Czujnik posiada cztery styki przełączające z regulacją wartości progowych,  jak również dodatkowe bramki logiczne AND i OR.

Cały system czujników, zaawansowana elektronika i elektronika przyłączenia magistrali mieści się w kompaktowej obudowie zewnętrznego czujnika irradiacji KNX PY.

Praktycznym zastosowaniem czujnika irradiancji  jest zabezpieczenie przed przegrzaniem (np. użycie zasłon). Innym zastosowaniem czujnika irradiancji KNX PY może być kontrola kolektora słonecznego (podgrzewanie wody). Gdy irradiancja osiągnie wartość progową zostaje włączona pompa wodna.

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.

Funkcje:       

  • Irradiancja: bieżąca wartość irradiancji (W/m2) i strumienia energii (kWh/m2).
  • Wirtualne styki przełączające:dane mogą być używane do sterownia 4 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne2 x AND, 2 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.