KNX LW ► zewnętrzny czujnik pogodowy oświetlenia i wiatru (230 lub 12...40 V DC / 12...28 V AC)

Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia i wiatru –KNX LW przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

  • Cena brutto: 2 732,85 zł 2 221,83 zł
  • szt.

Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia i wiatru – KNX LW przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia i wiatru KNX LW wykorzystywany jest do pomiaru natężenia oświetlenia i prędkości wiatru oraz przekazu przetworzonych wartości poprzez magistralę KNX do urządzeń obsługujących inteligentny budynek, inteligentne mieszkanie czy inteligentny dom. Czujnik posiada dziewięć styków przełączających z regulacją wartości progowych, jak również dodatkowe bramki logiczne AND i OR.

Cały system czujników, elektronika oraz listwy przyłączeniowe mieszczą się w jednej zwartej obudowie stacji czujnika KNX LW.

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS. 

Funkcje:       

  • Natężenie oświetlenia: bieżące natężenie światła jest mierzone za pomocą czujnika.
  • Pomiar prędkości wiatru:elektroniczny pomiar prędkości wiatru jest bezgłośny i niezawodny w każdych warunkach atmosferycznych, także podczas ujemnych temperatur oraz opadów gradu i śniegu.
  • Wirtualne styki przełączające:wszystkie dane mogą być używane do sterownia 9 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne8 x AND, 8 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.