KNX LW SL ► zewnętrzny czujnik pogodowy oświetlenia i wiatru

Czujnik KNX LW SL w nowej obudowie.

  • Cena brutto: 2 732,85 zł 2 221,83 zł
  • szt.

Czujnik KNX LW SL w nowej obudowie. Czujnik służy do pomiaru natężenia oświetlenia oraz prędkości wiatru.

Wszystkie wartości mogą być użyte do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości granicznych. Stany można łączyć za pomocą bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych.

Kompaktowa obudowa KNX LW sl mieści czujniki, obwody analizujące i elektronikę sprzęgającą magistralę.

Funkcje:

  • Jasność: aktualna intensywność światła jest mierzona przez czujnik
  • Pomiar wiatru: Siła wiatru jest mierzona elektronicznie, a tym samym bezgłośnie i niezawodnie, nawet podczas gradu, śniegu i ujemnych temperatur.
  • Rejestrowane są nawet turbulentne powietrze i wznoszące się wiatry w pobliżu urządzenia
  • Wyjścia przełączające dla wszystkich wartości mierzonych i obliczanych. Wartości progowe można ustawić według parametru lub za pomocą obiektów komunikacyjnych
  • 8 bramek logicznych AND i 8 OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączania oraz 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) można wykorzystać jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bit lub 2 x 8-bit
  • 8 wielofunkcyjnych modułów (komputerów) do zmiany danych wejściowych poprzez obliczenia, zapytanie o warunek lub konwersję typu punktu danych. Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS.