KNX L ► zewnętrzny czujnik pogodowy oświetlenia

Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia przeznaczony do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

  • Cena brutto: 957,95 zł 778,82 zł
  • szt.

Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia KNX L wykorzystywany jest do pomiaru natężenia oświetlenia i przekazu przetworzonych wartości poprzez magistralę KNX/EIB do urządzeń obsługujących inteligentny budynek, inteligentne mieszkanie czy inteligentny dom. Czujnik posiada sześć styków przełączających z regulacją wartości progowych, jak również dodatkowe bramki logiczne AND i OR.

Cały system czujników, elektronika oraz listwy przyłączeniowe mieszczą się w jednej zwartej obudowie stacji czujnika KNX L.

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.

Funkcje:       

  • Natężenie oświetlenia: bieżące natężenie światła jest mierzone za pomocą czujnika.
  • Wirtualne styki przełączające:dane mogą być używane do sterownia 6 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne8 x AND, 8 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.