KNX K4 ► moduł sterowania ogrzewaniem KNX, 4 wyjścia

Moduł KNX K4 służy do sterowania systemami ogrzewania i chłodzenia.

  • Cena brutto: 1 306,05 zł 1 061,83 zł
  • szt.

Moduł KNX K4 służy do sterowania systemami ogrzewania i chłodzenia. KNX K4 posiada cztery wewnętrzne regulatory temperatury i cztery kanały wyjściowe do sterowania ogrzewania lub chłodzenia. Regulatory temperatury mogą sterować wyjściami modułu KNX K4 jak również innym systemem sterowania warunkami klimatu z magistrali KNX.

W trybie automatycznym, regulatory temperatury są ustawione w nominalnych temperaturach dla różnych trybów. W ten sposób można łatwo przełączać między trybami, komfortem, stanem gotowości, trybem eco i ochroną budynku. 
Przełączanie odbywa się za pomocą obiektów, np. przełącznik ręczny, przełącznik czasowy lub przełącznik czujnika wyjścia w systemie KNX.
 
Przyciski na urządzeniu pozwalają na bezpośrednie przełączanie obsługi podłączonego systemu. Diody LED pokazują czy kanał wyjściowy jest obsługiwany ręcznie czy ustawiony w trybie automatycznym.
 
Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS.
 
Funkcje:
  • 4 wewnętrzne, niezależne regulatory temperatury z automatycznym sterowaniem dla ogrzewania i chłodzenia kontroli (ogrzewanie i chłodzenie - tryb dwustopniowy)
  • 4 kanały wyjściowe (230 V AC, 10 W na wyjście) 
  • Obudowa/klawiatura: 4 przyciski i diody LED statusu