KNX I4-ERD ► moduł monitorowania temperatury i wilgotności gleby

Moduł KNX I4-ERD monitoruje temperaturę i wilgotność gleby.

  • Cena brutto: 2 115,60 zł 1 720,00 zł
  • szt.

Moduł KNX I4-ERD monitoruje temperaturę i wilgotność gleby. Na podstawie wartości zmierzonych parametrów można sterowaćautomatycznym systemem nawadniania. Do jednostki można podłączyć maksymalnie 4 czujniki TH-ERD. Urządzenie posiada 2 pary wyjść przekaźnikowych. Poprzez magistralę KNX urządzenie I4-ERD może otrzymywać dane z urządzeń zewnętrznych i przetwarzać je z własnymi pomiarami (wartości mieszane - reguluje się udział procentowy tych wartości).

Jednostka analizująca KNX I4-ERD:

  • Odbiór informacji o temperaturze i wilgotności z maksymalnie czterech czujników zewnętrznych
  • Złożone odczyty dla każdej zmiennej kanału czujnika z własnych pomiarów mierzonych i odczytów zewnętrznych (zmienna procentowa)
  • 2 wartości progowe na kanał dla temperatury i wilgotności, które można regulować według parametru lub za pomocą obiektów komunikacyjnych
  • Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS

Czujnik TH-ERD:

  • Pomiar temperatury gruntu
  • Pomiar wilgotności gruntu
  • Do podłączenia do jednostki analizującej KNX I4-ERD