KNX AQS/TH-UP Touch ► wewnętrzny czujnik jakości powietrza (CO2), temperatury i wilgotności, szklany, 2 przyciski dotykowe, format 55

Czujnik KNX AQS / TH-UP Touch służy do pomiaru stężenia CO2, temperatury i wilgotności oraz obliczania punkt rosy.

 • Cena brutto: 2 271,60 zł 1 846,83 zł
 • szt.
Czujnik KNX AQS / TH-UP Touch służy do pomiaru stężenia CO2, temperatury i wilgotności oraz obliczania punkt rosy. Czujnik może odbierać zewnętrzne wartości pomiarowe za pośrednictwem magistrali i przetwarzać je z własnymi danymi do ogólnych wartości (wartości mieszane, np. średnia w pomieszczeniu).
 
KNX AQS / TH-UP Touch oferuje dwa przyciski, które mogą być używane do zmiany temperatury otoczenia (wartość docelowa), do przełączania między trybami pracy lub jako programowalne przyciski magistral.
 
KNX AQS / TH-UP Touch zapewnia wyjścia przełączające z regulowanymi wartościami progowymi. Wyjścia przełączające i obiekty komunikacyjne mogą być połączone bramkami logicznymi AND i OR. Dodatkowo zintegrowany komparator zmiennych wykonawczych może porównywać i przekazywać wartości, które są odbierane przez obiekty komunikacyjne.
 
Zintegrowane regulatory PI umożliwiają kontrolę wentylacji (w zależności od stężenia CO2 i wilgotności powietrza) oraz systemu ogrzewania / chłodzenia (w zależności od temperatury). Alarm spadku komfortu jest wysyłany z magistrali zgodnie z normą DIN 1946
 
Zintegrowany wyświetlacz pokazuje własne wartości i dane otrzymane z magistrali (np. datę, godzinę). 
 
Czujnik jest przygotowany w formacie 55, co oznacza, że może być montowany z dowolną ramką 55x55mm (czujnik dostarczany bez ramki). 
 
Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania KNX ETS 5.
 
Funkcje:
 • Pomiar stężenia CO2 w powietrzu, temperatury i wilgotności powietrza (absolutne i względne), obliczenie punktu rosy
 • Mieszane wartości z własnych wartości mierzonych i wartości zewnętrznych (proporcje można ustawić w procentach)
 • Wyświetlacz 1-3 wiersze (własne wartości lub wartości otrzymane z magistrali) lub wyświetlacz kontroli temperatury (patrz wyświetlacz trybu i ręczny regulator temperatury, strona 2)
 • 2 przyciski. Konfiguracja jako przycisk magistrali lub do zmiany temperatury otoczenia i przełączania pomiędzy trybami pracy (patrz Zmiana temperatury otoczenia za pomocą przycisków, strona 2)
 • Regulator PI do ogrzewania (jeden lub dwa stopnie) i chłodzenia (jeden lub dwa stopnie) w zależności od temperatury. Sterowanie według oddzielnych wartości docelowych lub podstawowej temperatury docelowej
 • Regulator PI do wentylacji w zależności od wilgotności i stężenia CO2: osuszanie / nawilżanie (jeden stopień) lub osuszanie (jeden lub dwa stopnie)
 • Wartości progowe można regulować dla każdego parametru lub obiektów komunikacyjnych: 3 × temperatura, 2 × wilgotność, 4 × CO2
 • 4 bramki logiczne AND i 4 OR z 4 wejściami. Każdy incydent przełączający, jak również 16 wejść logicznych w postaci obiektów komunikacyjnych, może być wykorzystywany jako dane wejściowe dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki może być opcjonalnie skonfigurowane jako 1 bit lub 2 x 8 bitów
 • 2 zmienne komparatory nastawcze do uzyskania wartości minimalnej, maksymalnej lub średniej. Każda z 5 wejściami (dla wartości odbieranych za pośrednictwem obiektów komunikacyjnych)