KLIC-MITTE ► interfejs KNX / klimatyzator domowy Mitsubishi Ecodan (Hydrobox)

Interfejs KNX - klimatyzator domowy Mitsubishi Ecodan (Hydrobox).

 • Cena brutto: 1 590,40 zł 1 293,01 zł
 • szt.
Interfejs, bramka komunikacyjna KLIC-MITTE do dwukierunkowego sterowania hydroboxami Mitsubishi Ecodan poprzez złącze terminala IT z systemu KNX. 
 
Zawiera 2 analogowo-binarne wejścia dla czujników temperatury, czujnika ruchu lub wejścia binarne z bezprądowym stykiem (przełączniki, czujniki lub przyciski) i 10 funkcji logicznych.
 
KLIC-MITTE to nowa bramka, która zapewnia pełną komunikację w trybie pełnego dupleksu pomiędzy systemem automatyki domowej KNX a systemami klimatyzacji i zarządzania ciepłą wodą Mitsubishi Electric Ecodan za pośrednictwem interfejsu terminala IT.
 
Dzięki tej dwukierunkowej komunikacji system klimatyzacji może być sterowany z systemu automatyki domowej w taki sam sposób, jak za pomocą własnych elementów sterujących. Ponadto rzeczywisty stan jednostki może być monitorowany i okresowo przesyłany do magistrali KNX w celu poinformowania innych urządzeń.
 
KLIC-MITTE łączy się z magistralą KNX przez odpowiedni wbudowany terminal. Po zasileniu urządzenia z magistrali KNX można pobrać zarówno adres fizyczny, jak i aplikację KLIC-MITTE.
 
To urządzenie nie wymaga zewnętrznego zasilania, ponieważ jest w całości zasilane z magistrali KNX.
 
Funkcje są:
 • Ogólne włączanie / wyłączanie urządzenia.
 • Kontrola klimatu i nadzór (do 2 stref).

  - Działanie klimatyzacji i status pozwolenia.

  - Tryb klimatyczny (ogrzewanie / chłodzenie).

  - Nastawiona temperatura klimatyczna.

  - Tryb sterowania temperaturą klimatu (stan).

 • Sterowanie i nadzór nad ciepłą wodą użytkową (CWU):

  - Praca CWU i status zezwolenia.

  - Temperatura zadana CWU.

 • Tryby zaawansowane: tryb wakacyjny (w systemie ogólnym); oraz tryb ekonomiczny i wymuszony (w systemie CWU).
 • Zarządzanie błędami: błędy w samym urządzeniu Ecodan lub w procesie komunikacji między KLIC-MITTE a urządzeniem Ecodan.
 • Dwukierunkowe sterowanie urządzeniami Ecodan ME (Mitsubishi Electric) za pośrednictwem złącza terminala IT (CN105)
 • Sterowanie głównymi funkcjami jednostki Ecodan: włączanie / wyłączanie, temperatura, tryb pracy itp.
 • 2 wejścia analogowo-binarne do podłączenia czujników temperatury, czujników ruchu lub binarnych przycisków lub przełączników.
 • 10 konfigurowalnych, wielofunkcyjnych funkcji logicznych.
 • Funkcja Heartbeat lub okresowe powiadomienie „still alive”.

Protokół

KNX: tak