KLIC‐DA v2 ► interfejs KNX - Daikin system klimatyzacji Altherma

Interfejs komunikacyjny KLIC-DA v2 do sterowania pompami ciepła serii Altherma/Altherma 3 (Daikin).

 • Cena brutto: 1 590,40 zł 1 293,01 zł
 • szt.

Interfejs komunikacyjny Zennio Klic-DA v2 do dwukierunkowego sterowania jednostkami Daikin Altherma/Altherma 3 z systemu KNX. Zawiera 2 wejścia analogowo-binarne dla czujników temperatury, czujnika ruchu lub wejść binarnych ze stykami bezprądowymi (przełączniki, czujniki lub przyciski) oraz 10 funkcji logicznych. 

KLIC-DA v2 firmy Zennio to bramka, która zapewnia komunikację w trybie pełnego dupleksu między systemem automatyki domowej KNX a systemami Daikin Altherma za pośrednictwem dostarczonej bramki 2-przewodowej.

Dzięki tej dwukierunkowej komunikacji, systemem Altherma można sterować z systemu automatyki domowej w taki sam sposób, jak za pomocą własnych elementów sterujących. Ponadto aktualny stan urządzenia może być monitorowany i okresowo wysyłany na magistralę KNX w celu poinformowania innych urządzeń.

KLIC-DA v2 firmy Zennio to idealne rozwiązanie do integracji systemów grzewczych Altherma w domowym środowisku KNX.

Daikin Altherma to integralne rozwiązanie do kontroli klimatu. Systemy Altherma, choć oparte głównie na technologii pomp ciepła, mogą opcjonalnie wykonywać również chłodzenie, zapewniając tym samym użytkownikowi ogrzewanie, klimatyzację i ciepłą wodę użytkową. W zależności od struktury systemu (np.: lokalizacja jednostki zewnętrznej, integracja hydroboksu w tej samej jednostce itp.) oraz od tego, czy klimatyzacja jest wymagana, czy nie, dostępne są różne systemy Altherma.

Program aplikacyjny KLIC-DA v2 koncentruje się na sterowaniu Althermą. System Altherma składa się z szeregu elementów (jednostka zewnętrzna, hydrobox, jednostka wewnętrzna, interfejsy użytkownika itp.) oraz specjalnej magistrali komunikacyjnej „P1/P2”, która umożliwia interfejsom użytkownika (zazwyczaj jako sterowanie główne, a drugie jako sterowanie dodatkowe) komunikowanie się ze sobą oraz z systemem Altherma.

KLIC-DA v2 ma zastąpić wspomniany dodatkowy interfejs, a więc komunikować się tylko z interfejsem głównym, a nie bezpośrednio z systemem Altherma. Co więcej, KLIC DA v2 jest kompatybilny z modelami CA, CB i Altherma 3 z hydroboksem systemu Altherma.

Akcesoria: sonda temperatury i czujnik ruchu.

W celu prawidłowego działania KLIC-DA v2, jednostka Altherma musi być skonfigurowana z następującymi ustawieniami:

- Strefa główna -> Sterowanie -> Termostat wody na wylocie lub pokojowy.
- Strefa główna -> Tryb nastawy -> Stała.
- Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia -> Liczba stref-> Pojedyncza strefa.
- Zbiornik -> Tryb nagrzewania -> Tylko dogrzewanie

Główne funkcje realizowane przez KLIC-DA v2 to:

 • Dwukierunkowe sterowanie jednostkami Daikin Altherma za pośrednictwem 2-przewodowego przewodu P1/P2.
 • Sterowanie głównymi funkcjami zarządzania ciepłą wodą użytkową (CWU): Wł./Wył., nastawa temperatury lub tryb booster.
 • Sterowanie głównymi funkcjami systemu grzewczego: włączanie/wyłączanie, nastawa temperatury lub konfiguracja trybu.
 • Kontrola i monitorowanie stanu temperatury otoczenia dla systemu grzewczego do sterowania termostatem pokojowym: temperatura zadana i temperatura wewnętrzna.
 • Zarządzanie błędami w celu obsługi określonych kodów błędów z samego systemu Altherma, a także wszelkich problemów z komunikacją KLIC-DA v2, które mogą się pojawić.
 • Jednoczesne monitorowanie wielu wskaźników (nastawy temperatury, stany siłowników, czujniki…) raportowanych przez system Altherma.
 • 2 wejścia analogowo-binarne do podłączenia czujników temperatury, czujników ruchu lub przycisków lub przełączników binarnych.
 • Maks. 5 scen.
 • 10 konfigurowalnych, wielooperacyjnych funkcji logicznych.
 • Funkcja Heartbeat lub okresowe powiadomienie „still alive”.

 

Protokół

KNX: tak