INKNXHIS001R000 ► interfejs KNX - Hisense VRF systemy klimatyzacji, ETS, 1:1 jednostka wewnętrzna , 4 wejścia binarne

Interfejs KNX do systemów klimatyzacji Hisense VRF, z wejściami binarnymi.

 • Cena brutto: 1 467,40 zł 1 193,01 zł
 • szt.

Interfejs komunikacyjny Hisense - KNX INKNXHIS001R000 umożliwia w pełni dwukierunkową komunikację pomiędzy jednostkami systemów Hisense VRF a instalacjami KNX.

Dodatkowo cztery bezpotencjałowe wejścia binarne dają możliwość zintegrowania urządzeń zewnętrznych, takich jak kontaktrony lub czujniki obecności, co pozwala na uruchomienie funkcji wewnętrznych ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej.

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI

Bramka INKNXHIS001R000 jest podłączona bezpośrednio do jednostki wewnętrznej. Pozwala to nie tylko na sterowanie głównymi funkcjami klimatyzatora, takimi jak tryb pracy, prędkość wentylatora, nastawa temperatury… ale także na monitorowanie błędów, alarmów i niektórych zmiennych wewnętrznych.

ŁATWA KONFIGURACJA ETS (STANDARDOWE NARZĘDZIE KNX)

Połączenie między dwiema sieciami jest szybko konfigurowane w narzędziu konfiguracyjnym ETS przy użyciu dostępnej do pobrania bazy danych produktów. Dzięki dużej liczbie obsługiwanych DPT KNX i certyfikacji KNX, bramka zapewnia interoperacyjność z dowolnym urządzeniem KNX na rynku.

Funkcje:

 • Certyfikat KNX.
 • Konfigurowany przez standardowe narzędzie konfiguracyjne ETS.
 • Zmniejszone wymiary umożliwiające szybką instalację wewnątrz klimatyzatora.
 • Dostępne wszystkie wymagane obiekty DPT, aby były kompatybilne ze wszystkimi termostatami KNX na rynku.
 • Funkcje efektywności energetycznej, takie jak „przekroczenie limitu czasu”, „otwarte okno” lub „zajętość”. Koszty związane z systemami HVAC w budynku należą do najwyższych, a te funkcje pozwalają je ograniczyć.
 • Płynna integracja termostatów KNX umożliwiająca sterowanie klimatyzatorem przez własny czujnik temperatury termostatu.
 • Jednoczesne sterowanie klimatyzatorem za pomocą pilota na podczerwień i KNX.
 • Pełna kontrola i monitorowanie jednostki klimatyzacji z KNX, w tym wewnętrzne zmienne jednostki klimatyzacji, licznik godzin pracy (do kontroli konserwacji filtra) i sygnalizacja błędów.
 • Do 5 scen można zapisać i realizować z KNX.

Protokół

KNX: tak