IMSG 230 compact ► moduł sterowania napędami 230 V

Sterowanie napędami 230 V, IMSG 230 compact, 230 V Motor Control Unit.

 • Cena brutto: 580,35 zł 471,83 zł
 • szt.

Sterownik napędu IMSG230 compact umożliwia automatyczne i ręczne sterowanie napędami do rolet lub okien. Pierwszeństwo mają komendy wydawane na wejściu głównym (włącz/wyłącz). Można tam podłączyć przełączniki, zegary itp. Jako główne sterowniki polecane są systemy sterowania Solexa, Solexa II, Arexa, WS1 lub WS1000.

Do ręcznej obsługi napędu wykorzystywane są podwójne przyciski (opcja).

Funkcje:

 • Jako centralny, grupowy i pojedynczy kontroler (sterownik)
 • Centralne wejście góra/dół 230 V (z priorytetem) m.in. do wyłączników, systemu sterowania Solexa, Solexa II, Arexa, WS1 lub WS1000
 • Obsługa ręczna poprzez podłączenie odblokowanego podwójnego przycisku. Timer z przyciskiem automatyczny: tryb impulsowy (naciśnij przez mniej niż 1 sekundę):
  Cale napędowe, na przykład do pozycjonowania listew na żaluzjach.
  Tryb napędu (naciśnij dłużej niż 1 sekundę): Napęd przesuwa się automatycznie do pozycji końcowej
 • Do napędu 230 V (góra/dół)
 • Ustawienie centralnej jednostki sterującej na „Dead man” lub „Lock”. Dopóki na wejściu centralnym jest napięcie, praca ręczna jest zablokowana
 • Zmiana kierunku pauza 1 sekunda