Rozwiązanie dla hoteli - Zennio

 

PERSONALIZACJA/DOSTOPASOWANIE

 • W 100% konfigurowalne przyciski o minimalistycznym designie.
 • Niestandardowe ikony, które dostosowują się do elementów znajdujących się w pomieszczeniu.

SYSTEM PROSTOTY I WIELOKROTNEJ INTELIGENCJI

Zennio wykorzystuje istniejącą w hotelu sieć IP do komunikacji pomiędzy Pokojami Gościnnymi a usługami centralnymi, takimi jak BMS, bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania.

Solidność: zdecentralizowany system, w którym inteligencja nigdy nie jest skupiona na jednym urządzeniu, ale każde z nich posiada własną logikę działania.

WYDAJNA KLIMATYZACJA

 • Termostaty XXI wieku: atrakcyjne i przyjazne dla użytkownika przyciski i ekrany dotykowe. Pożegnaj termostat tarczowy!
 • Całkowita kontrola nad klimatem w pokojach i obszarach wspólnych przez kierownictwo hotelu: Niezawodny system wykrywania obecności, bez karty-klucza, którą można oszukać.
 • Kierownictwo hotelu może nałożyć ograniczenia na nastawy temperatury przez użytkownika, wywołując efekt placebo u gościa.
 • Nastawy pomieszczeń zmieniają się w zależności od statusu pomieszczenia: czy jest ono zajęte czy nie, sprzedane czy niesprzedane lub zablokowane z powodu konserwacji.
 • Zrównoważona klimatyzacja: przy otwartych oknach lub drzwiach klimatyzacja wyłącza się, a termostat blokuje się.
 • Udowodniona redukcja zużycia energii aż do 60% w porównaniu z systemem konwencjonalnym.

INTEGRACJA CZYNI NAS SILNIEJSZYMI

 • System zarządzania pokojami gościnnymi Zennio został zintegrowany z ponad 120 różnymi hotelowymi systemami PMS (systemami zarządzania nieruchomościami), dzięki czemu możemy otrzymywać informacje dotyczące zameldowania i wymeldowania.
 • Integracja z wiodącymi Systemami Kontroli Dostępu takimi jak SALTO, pozwala nam zidentyfikować czy do pokoju wchodzi gość czy pracownik.
 • Sterowanie pokojem z aplikacji hotelowej lub IPTV. Potrafimy się integrować!
 • Kompleksowe sterowanie budynkiem poprzez integrację z ModBus i BACnet.
 • API do integracji z innymi systemami w hotelu.

GWARANCJA SUKCESU: ZADOWOLENI GOŚCIE

 • Zwiększ komfort swoich gości dzięki Zennio.
 • Dobrze klimatyzowany i osuszony pokój: gotowy na przyjęcie gościa.
 • Preferowana nastawa gościa zostaje zapamiętana po powrocie do pokoju.
 • Mistrzowska kontrola oświetlenia, zapewniająca całkowite zaciemnienie podczas snu.