KEM - monitorowanie zużycia energii i wody

 

KEM - monitorowanie zużycia energii i wody

Interfejs KNX Energy Monitor (Zennio) do pomiaru zużycia energii elektrycznej i wody, a także zużycia energii na ogrzewanie/chłodzenie dla maksymalnie 2 systemów grzewczych. Posiada 3 kanały do monitorowania zużycia energii elektrycznej (maks. 20 A), 4 kanały do podłączenia przepływomierzy turbinowych (maks. 15 mA przy 5 VDC) oraz 5 wejść analogowo-binarnych do podłączenia sond temperatury wody zasilającej i powrotnej.
 
 
Zawiera również 10 funkcji logicznych, powiadomienia zależne od zużycia oraz alarmy. Wyjście zasilania 5 VDC może zasilać podłączone przepływomierze.